VUOKRAUSEHDOT

Päivitetty 1.3.2021

Vuokrausehdot lyhyesti

- varaus tulee voimaan, kun varausmaksu (25% kokonaishinnasta) on maksettu
- loppumaksu (75%) maksetaan viimeistään 1kk ennen loman alkua
- jos varaus tehdään myöhemmin kuin 28 vrk ennen varausajankohdan alkamista, 
koko maksu maksetaan kerralla välittömästi varauksen jälkeen

Vuokrausehdot kokonaisuudessaan

Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta välittömästi sen jälkeen, 
kun asiakas on maksanut näissä sopimusehdoissa mainitun 
varausmaksun, tai on maksanut sekä varausmaksun että loppumaksun yhdellä kertaa.

Varaus ja maksuehdot

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on vuokrattavan kohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot, 
ajo-ohjeet, avainten luovutusta koskevat 
tiedot sekä tilisiirtolomakkeet vuokran maksua varten. 
Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden 
sisällä laskun päiväyksestä. 

Maksettaessa tulee käyttää laskun viitenumeroa!

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (25%) huvilan vuokrahinnasta 
eräpäivään mennessä (seitsemän (7) vuorokautta laskun päiväyksestä) 
tai on maksanut sekä varausmaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.
 Jos varaus tehdään myöhemmin, kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkua, 
niin koko maksu maksetaan kerralla ja lasku on maksettava kahden (2) 
vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli varauksen alkuun on 6 vuorokautta tai vähemmän, 
maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä. 
Mikäli maksut tai maksujen eräpäivät laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman 
erillistä ilmoitusta.

Jos varaus tehdään puhelimitse, on maksu suoritettava kohteen omistajan ilmoittamalle
tilille saman päivän aikana. 
Maksuosoituksena on merkittävä myös palvelua koskevat tiedot ja
omistajan mahdollisesti antama varaus/viitenumero. 
Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä, että maksu on suoritettu.

Varauksen peruuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) vuokrattavan kohteen omistajalle. 
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut
vuokrattavan kohteen omistajalle. 
Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen 
oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, 
vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään varausmaksu. 
Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta 
ennen vuokra-ajan alkua, veloitetaan koko vuokrahinta.

Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai perheenjäsentä kohdanneen odottamattoman 
ja vakavan tapahtuman vuoksi, vuokraajalla 
on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua. 
Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokrattavan kohteen omistajalle ja
asia on osoitettava luotettavalla tavalla, 
esim. lääkärintodistuksella. 
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan 
alkua tai varauksenaikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Vuokrattavan kohteen omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokrattavan kohteen omistaja
voi perua varauksen. 
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Oleskelu LaatuLomien huviloilla

Avaimet luovutetaan asiakkaalle tulopäivänä,ennen saapumista saatte joko puhelimitse tai sähköpostilla avainpiilon koodin jolla saatte avaimet masterlock avainlaatikosta joka on  sijoitettu majoituskohteen oven viereen.
Omistajalla on oikeus periä avaimista ja siivouksesta 200 euron suuruinen pantti. 

Vuokraviikko alkaa lauantaina klo 16 ja päättyy lauantaina klo 11. 
Vuokraviikonloppu alkaa perjantaina klo 14 ja päättyy sunnuntaina klo 14. 

Asunnon vuokraan sisältyvät kalusteet, kodinkoneet, tietotekniikka, keittiövälineet, 
astiat ja ruokailuvälineet sekä lämmitykseen, 
ruoanlaittoon ja valaistukseen tarvittava energia. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan.

Asunnon siivouksesta vuokrauksen aikana huolehtii vuokralainen itse tai ostaa vuokranantajan
osoittaman siivouspalvelun. 
Loppusiivous kaikissa kohteissa kuuluu vuokrahintaan ,
se edellyttää kuitenkin että paikat on kätetty normaalin asumisen jäljille .
Tiskit tiskattu,jääkaappi tyhjennetty, roskat viety ulkoroskikseen ja huonekalut palautettu paikoilleen.
Mikäli varauksen päättyessä majoituskohde ei ole vuokranantajan edellyttämän tason mukaisessa kunnossa
on vuokranantajalla oikeus periä vähintään 150 euron suuruinen siivousmaksu

Asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä
ja/tai kohteen internet-sivuilla 
vuodepaikkamääränä. 

Teltan tai asuntovaunun käyttö LaatuLomien huviloilla  ilman omistajan lupaa on kielletty. 
Tupakointi sisätiloissa on kielletty. 
Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava aina etukäteen, erillinen lemmikkimaksu 120-180 euroa/majoitus
 lisätään vuokrahintaan
 ( poislukien Villa Taikinajoki sekä saunamökki Rauhala) Huoneistoihin lemmikin voi tuoda ilman lisämaksua.
Huomioikaa kuitenki ,että lemmikin omistaja on aina vastuussa lemmikin aiheuttamista vahingoista ja omistaja
on velvollinen siivoamaan lemmikien jätökset.Lisäksi lemmikkien omistajat pitää lemmikit kytkettynä jos lähistöllä 
liikkuu muita ihmisiä.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot
kohteen omistajalle.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Kaikki kohteeseen liittyvät huomautukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua
 ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle. 
Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä omistajalle kirjallisesti viimeistään 1 kk:n kuluttua 
vuokra-ajan päättymisestä. 
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. 
Mikäli neuvotteluissa ei päästä 
sopimukseen, riidat ratkaistaan kohteen omistajan asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa.
Powered by Aava 3